Noderīgi

Latvijas Republikas Normatīvo aktu portāls – www.likumi.lv

Eiropas Savienības normatīvie akti – http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Latvijas Republikas Tiesu portāls – https://manas.tiesas.lv/eTiesas/

Latvijas Republikas Satversmes tiesa – http://www.satv.tiesa.gov.lv/

Latvijas Republikas Augstākā tiesa – http://www.at.gov.lv/

Eiropas Cilvēktiesību tiesa – http://www.echr.coe.int

Latvijas Republikas Saeima – http://www.saeima.lv/

Latvijas Republikas Ministru kabinets – http://www.mk.gov.lv/

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija – https://www.tm.gov.lv/

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija – http://www.iem.gov.lv/lat/

Latvijas Zvērinātu advokātu padome  – http://www.advokatura.lv/

Latvijas Zvērinātu notāru mājas lapa  – https://www.latvijasnotars.lv

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome  – http://www.lzti.lv/lv/

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – http://www.ptac.gov.lv/

Latvijas Republikas Tiesībsargs – http://www.tiesibsargs.lv/

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  – http://www.bti.gov.lv/

Uzturlīdzekļu garantijas fonds – http://www.ugf.gov.lv/

Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija – www.jpa.gov.lv

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – http://www.pmlp.gov.lv/

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – http://www.vsaa.lv

Ceļu satiksmes drošības direkcija  –  http://www.csdd.lv/