Komanda

Jevgenija Tverjanoviča-Bore

JEVGENIJA TVERJANOVIČA-BORE zvērināta advokāte, partnere

Andis Raudiņš

ANDIS RAUDIŅŠ zvērināts advokāts, partneris

NORMUNDS SINKĒVIČS

NORMUNDS SINKĒVIČS zvērināts advokāts, partneris

Svetlana Kurjanova

SVETLANA KURJANOVA Juriste, biroja sadarbības partneris